Alco Tuincentrum werd in 2019 te koop aangeboden vanwege de pensioengerechtigde leeftijd van de eigenaar. Er waren meerdere gegadigden en het tuincentrum werd uiteindelijk verkocht aan Hemmer Groen, een hoveniersbedrijf uit Geesteren. Monique, een van de oprichters, werkte als deeltijd vrijwilliger bij Alco Tuincentrum en had ook graag, samen met haar zus Astrid, het tuincentrum willen kopen. Dat ging dus niet door.

Na de verkoop kwamen wij in contact met de nieuwe eigenaren en kwam (zoals dat gaat) van het een, het ander. De eigenaren hoorden van onze plannen en vonden de doelstelling en de insteek van de stichting eigenlijk wel mooi. Het raakt ook hun visie. Zodoende boden zij ons de mogelijkheid om de stichting op te richten. Een stichting in een tuincentrum dus. Maatschappelijke Verbinding noemen we dat. Op deze manier is het tuincentrum nog steeds geopend voor de particuliere markt en heeft het een plusje. Dat beetje extra zit in de sociaal maatschappelijke doelstelling van stichting Stars & Seeds.

We hebben vervolgens geklust en geschilderd, gebrainstormd en geregeld zodat  per 15-10-2021 de stichting is opgericht door:

  • Monique van der Woude
  • Astrid Vulperhorst – Van der Woude
  • Johan de Lange

Het dagelijkse bestuur ligt in handen van de zussen Monique en Astrid.